ЈНМВ 5/2018 - Замена столарије 6. фаза

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 4/2018 - Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 3/2018 - Угоститељске услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 2/2018 - Лож уље

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 1/2018 - Екскурзија 2,3,4. разред

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора