ЈНМВ 4/2019 - Лож уље

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 3/2019 - Екскурзија 2,3,4. разред

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 2

Питања и одговори 1

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 2/2019 - Снабдевање електричном енергијом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 1-2019 - Угоститељске услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора