ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА, АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА 2021.

ЛИСТА КАТЕГОРИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА 2021.

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно васпитног рада у 2021/22. години

Прилог 1. - Индикатори и граничне вредности

Прилог 2. - Препоруке за почетак образовно-васпитног рада

Допис за СШ - организација рада

Правилник о календару рада

Нове мере за организацију рада школе

Упутство за организацију рада средњих школа

Оперативни план средње школе

Одлука о усвајању измене и допуне Пословника

Правилник о набавци добара

Правилник о педагошкој норми

Годишњи извештај

Годишњи план

Европски развојни план

Годишњи план стручног усавршавања

Правилник о оцењивању ученика у средњој школи

Правилник о програму опште матуре

Листа - Пилот школа

Стручно упутство - матура

Пилот државне матуре

Допис школама