од 15. до 22.04.2024. године, до 16:00

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

Петак и понедељак

19. и 22.04.2024. године, 09:00-16:00

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

18.05.2024. године, писмени тест 13:00-15:00,

19.05.2024. године, усмени испит oд 10:00

од 13. до 21.05.2024. године

Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

од 14. до 22.05.2024. године - Коначни резултати пријемних испита

Понедељак-петак

од 01.07.2024. године у 8:00 до 05.07.2024. године до 15:00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

Понедељак и уторак

01. и 02.07.2024. године, 8:00-15:00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе