РИТАМ РАДНОГ ВРЕМЕНА ОД 02. 09. 2023.

 

I – Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад ће се примењивати од 02. 09. 2023. године. У току школске године радиће се само у преподневној смени. Слободне дане и друге обавезне и факултативне ваннаставне активности могу се остваривати и у поподневној смени. Редовна настава почиње од 8 сати. Први, трећи и пети одмор трају по 5 минута, други одмор 15 минута (због доручка ученика), а одмор између 4. и 5. часа траје 10 минута, тако да се редовна настава завршава у 13:10 сати. Нулти час од од 7:15 и седми час од 13:15 користе се за обавезне и слободне активности.

Редовна настава и остале активности изводе се по унапред утврђеном распореду:

  • час 8:00 до 8:45
  • час 8:50 до 9:35
  • час 9:50 до 10:35
  • час 10:40 до 11:25
  • час 11:35 до 12:20
  • час 12:25 до 13:10
  • час 13:15 до 14:00

Распоред часова редовне наставе и осталих облика образовно-васпитних активности налази се на огласној табли.

Изборни програми се остварују у преподневној смени, након остваривања образовно-васпитног рада, по посебном распореду, према моделу који одређује Тим за праћење и координисање превентивних мера у раду школа.

                                                                                         Директор,

                                                                                мр Данијела Вељковић

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

2023. године

 

час: од 8:00 до 8:45

час: од 8:50 до 8:20

час од 9:25 до 9:55

                           одмор 15 мин.

час од 10:10 до 10: 40

час од 10;45 до 11: 15

                            одмор 10 мин.

час од 11:25 до 11:55

час од 12:00 до 12:30

час од 12:35 до 13:10

0.час је час одељенског старешине и одржаће се у учионицама где ученици имају редован час одељенског старешине.

Прозивка ученика првог разреда биће у свечаној сали са почетком у 8:00 сати.

 

СВИМ УЧЕНИЦИМА И РАДНИЦИМА ШКОЛЕ СРЕЋАН ПОЧЕТАК  шк. 2023/24. год.

 

                                                                   Директор,

                                               

                                                                    мр Данијела Вељковић

                                 

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ПО ОДЕЉЕЊИМА

У ШК.2023/24.год.

 

 

 

бр.учионице

I1

Војиновић Оливера

8

I2

Крстић Милена

7

I3

М.Тодоровић Ирена

13

I4

Дашић Марина

22

II1

Божић Милена

18

II2

Бојковић Марија

4

II3

Петровић Маја

16

II4

Васов Душица

9

III1

Милошевић Маријана

20

III2

Франета Јелена

19

III3

Лукић Ивана

30

III4

Тењовић Душан

6

IV1

Франета Тамара

5

IV2

Лазаревић Небојша

3

IV3

Ђурђевић Светлана

11

IV4

Николић Милена

15

       

 

 

Директор,

                                               

                                                                    мр Данијела Вељковић