Danijela Veljkovic direktor 200x300мр Данијела Вељковић

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Име и презиме:  мр Данијела Вељковић

Датум и место рођења:28.11.1972. у Алексинцу

Телефон: 018 804 224

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОБРАЗОВАЊЕ:

- 2005. - ФЗНР, Ниш, 27.06.2005.год. одбранила магистарску тезу, под називом „Биоаеросоли као фактор ризика у појави синдрома болесних зграда у трговачким центрима“ и тиме стекла право на диплому о академском  називу магистар наука заштите животне средине.

- 1998. -ПМФ,   одсек за биологију, професор биологије, VII1.

- 1992. - Aлексиначка гимназија, Алексинац, сарадник у при.наукама.

РАДНО ИСКУСТВО:

1. 1996-97.г.-  ОШ „Вожд Карађорђе“,    Алексинац

2. 1998.- до данас -„Алексиначка гимназија“,  Алексинац

 3. 2000. – 2014. - Техничка школа „Прота С. Димитријевић“, Алексинац

ТРЕНУТНО РАДНО МЕСТО: Професор биологије – Алексиначка гимназија, Алексинац

Директор Алексиначке гиманзије од 18.7.2018.год. Решењем о именовању директора школе, МПНТР- МИНИСТАР, дел.бр. 119-01-00221/2022-03 од 19.5.2022. и МПНТР- МИНИСТАР, дел.бр. 119-01-00013/2018-03/70  од 11.6.2018.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

1. Вељковић, Д. (2003); Генетичка хомозиготност на узорку ученика из специјалне и  регуларних школа у Алексинцу ;  Часопис „Трагања“ број 6/03; Алексиначка гимназија, Алексинац. стр.46-49. UDK 930.85(497.11)    ISSN 1450-7840

2.  Вељковић, Д. (2004); Извори биоаеросола у школским просторијама ;  Часопис „Трагања“ број 7/04; Алексиначка гимназија, Алексинац. стр.25-30. UDK 930.85(497.11)    ISSN 1450-7840

3. Вељковић, Д. (2005); Еколошки квалитет ваздуха затвореног простора ;  Часопис „Трагања“ број 8/05; Алексиначка гимназија, Алексинац. стр.30-33. UDK 930.85(497.11)    ISSN 1450-7840

4. Вељковић, Д. (2006); Модерни феномени – насиље у школама ;  Часопис „Трагања“ број 9/06; Алексиначка гимназија, Алексинац. стр.37-40. UDK 930.85(497.11)    ISSN 1450-7840

5.Вељковић, Д. и сар. (2003); Загађивање канцеларијских просторија биоаеросолима и оцена професионалног ризика;  Зборник радова – Национална конференција са међународним учешћем, Оцена професионалног ризика – теорија и пракса; ФЗНР, Ниш. стр.121-125 и 101-106.

6. Вељковић, Д. и сар. (2005); Ризик од синдрома болесних зграда у трговачким центрима;  Зборник радова – Национална конференција са међународним учешћем, Оцена професионалног ризика – теорија и пракса; ФЗНР, Ниш. стр.146.

7. Вељковић Данијела , Љубиша Нешић (2017); Закони скaлирања у биологији и физици, Зборник радова, 5.Међународна конференција о настави физике у региону, Алексинац.

8. Група аутора (2012); Приручник из екологије у оквиру пројекта „Озелени се!“, Каритас , Београд.

ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈАМА:  Српско биолошко друштво

   
Kosta Crncevic fizicko dir 212x300  
Vera Manojlovic 200x300  
Kosta Crncevic 200x300  
Tomislav Lepopojic 200x300  
Slavko Matejevic 200x300 1  
Branislav Jocic 200x300  
Miodrag Spiric 200x300 1  
 Zivko Jerinic 200x300  
 Ljubisa D Stojanovic 200x300  
 Rista Markovic 200x300  
 Emilo F Pavelka 200x300  
 Jovan Cemerikic 200x300  
Jeremija Markovic 200x300  
Randjel Jotic 200x300  
Vladimir T Stojadinovic 200x300  
Tihomir Djordjevic 200x300