ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА И САВЕТА РОДИТЕЉА 2022/23.

Р. бр.

   НАСТАВНО ОСОБЉЕ

  Презиме и име

стручна спрема

 радно   место школске 2022/23.г.

 

1.

Вељковић Данијела

7/2. мр

директор

 

2.

Анђелковић Марија

7. степен

проф. српског јез.

 

 

 

 

библиотекар

 

3.

Николић Милена

7. степен

проф. српског јез.

 

4.

Дашић Марина

7. степен

проф. српског јез.

 

5.

Петровић Маја

7. степен

проф. српског јез.

 

6.

Стојановић  Светлана

7. степен

проф. енглеског ј.

 

7.

Тодоровић Матић  Ирена

7/2. мр

проф. енглеског ј.

 

8.

Милошевић Братислав

7. степен

проф. енглеског ј.

 

9.

Васов Душица

7. степен

проф. француског јез.

 

 

 

 

латински јез.

 

 

 

 

библиотекар

 

10.

Петровић Радмила

7. степен

проф. латинског јез.

 

 

 

 

проф. француског јез.

 

 

 

 

и- језик,медији и култура

 

11.

Лепопојић Наташа

7. степен

проф. лат. ј.

 

12.

Милошевић Маријана

7. степен

проф. биологије

 

13.

Војиновић Оливера

7. степен

проф. руског језика

 

 

 

 

библиотекар

 

14.

Крстић Милена

7. степен

проф. математике

 

15.

Франета Тамара

7. степен

проф. математике

 

16.

Младеновић Владан

7. степен

проф. физике

 

17.

Вуковић Александра

7. степен

проф. физике

 

18.

Симић Братислав

7. степен

проф. физике

 

19.

Франета Јелена

7/2 мр

проф. хемије

 

20.

Јеремић Соња

7. степен

проф. хемије

 

21.

Милошевић Снежана

7. степен

проф. биологије

 

22.

Лилић Живковић Ана

7. степен

проф.биологије

 

23.

Лазаревић Небојша

7. степен

проф. рач. и информ.

 

24.

Бојковић Марија

7. степен

проф. рач. и информ.

 

25.

Николић Милан

7. степен

проф. рач. и информ.

 

26.

Цветковић Андрија

7. степен

проф. географије

 

27.

Мирић Драгиша

7. степен

проф. географије

 

28.

Јовановић Саша

7. степен

проф. историје

 

 

 

 

и- појединац, група и друштво

 

29.

Ђурђевић Светлана

7. степен

проф. историје

 

30.

Пешић Весна

7. степен

проф. психологије

 

31.

Божић Милена

7. степен

проф. социологије

 

 

 

 

проф. И,п, религије и цивилизације

 

 32.

 Стојановић Милица

 

проф. језик, медији и култура

 

33.

Стевановић јелена

7. степен

проф. социологије

 

 

 

 

проф. филозофије

 

34.

Јорданов Горан

7/2. мр

проф. ликовне култ.

 

345

Лукић Ивана

7. степен

проф. музичке култ.

 

 

 

 

библиотекар

 

36.

Хабе Марко

7. степен

здравље и спорт

 

 

 

 

библиотекар

 

 

 

 

проф. физичког васп

 

37.

Тењовић Душан

7. степен

проф. физичког васп

 

38.

Делетић Игор

7. степен

проф. физичког васп

 

 

 

 

Здравље и спорт

 

39.

Миљковић Александра

7. степен

проф. математике

 

40.

Младеновић Радован

7. степен

проф.географије

 

 

Младеновић Радован

7. степен

проф.  Методол.научног ист.

 

41.

Божиновска Силвија

7. степен

проф.географије

 

42.

Бошковић Тамара

7. степен

 Грађанско вас,

 

43.

Александар Срнић

7. степен

вероучитељ

 

 

 

 

 

 

Р. бр.

СТРУЧНА СЛУЖБА

Презиме и име

 

 радно   место  школске 2022/23.г.

   

1.

Богдановић Бобан

Секретар

   

2.

Чоловић Мартина

Педагог

   

3.

Александра Петровић

Шеф рачуноводства

   

4.

Павловић Саша

Техничар за одржавање информатичких система

   

 

 

 

   

Р. бр.

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

 Презиме и име

 радно   место  школске 2022/23.г.

 

1.

Ристић Иван

Домар

 

2.

Стефановић Синиша

пом. Радник

 

3.

Стојановић Ивана

пом. Радник

 

4.

Стојановић Марија

пом. Радник

 

5.

Павловић Драган

пом. Радник

 

6.

Нејић Наташа

пом. Радник

 

7.

Брзаковић Немања

пом. Радник

 

8.

Рајковић Лидија

пом.радник

 

9.

Костић Весна

пом.радник

 

Kolektiv

kolektiv2019

 kolektiv2018

kolektiv2017

kolektiv2016

kolektiv2015

kolektiv2014