278042241 3120356011513556 4276858838142740071 nUčenik naše škole Cakić Milan (mentor Mladenović Vladan) našao se medju odabranim učenicima iz Srbije koji su 4. aprila 2020 godine uzeli učešće u 18. međunarodnom programu “MasterClasses – Hands on Particle Physics” (MC2022) u organizaciji CERN-a i grupe IPPOG (International Particle Physics Outreach Group). Ideja ovog popularnog obrazovnog programa je da se najtalentovanim i najuspešnijim učenicima širom sveta, posebno onim koji žele da studiraju fiziku, pruži prilika da se bar na jedan dan bave pravim naučno-istraživačkim radom.
Ovogodišnji MC2022 koji je u Srbiji bio organizovan u onlajn obliku, okupio je 225 naučnih institucija i oko 13000 učenika srednjih škola iz 60 zemalja sveta. Prvi, uvodni deo programa obuhvatao je izlaganja o teorijskim i eksperimentalnim aspektima elementarnih čestica i njihovih interakcija. Drugi deo programa se sastojao od vežbi koje su uključivale analizu podataka i identifikaciju čestica na osnovu eksperimentalnih događaja evidentiranih na eksperimenatima u CERN-u.
Program je završen video-konferencijom sa naučnicima iz CERN-a i učesnicima ovog programa iz ostalih instituta i univerziteta iz nekoliko zemalja širom sveta u kojima se istog dana organizuje MC2022.