Ритам радног времена

Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад ће се примењивати од 02.09. 2022. године. Могућa је  промена модела у току школске године, у зависности од епидемиолошке ситуације.У току школске године радиће се само у преподневној смени. Слободне дане и друге обавезне и факултативне ваннаставне активности могу се остваривати и у поподневној смени. Редовна настава почиње од 8 сати. Први, трећи и пети одмор трају по 5 минута, други одмор 15 минута (због доручка ученика), а одмор између 4. и 5. часа траје 10 минута, тако да се редовна настава завршава у  13,10 сати. Нулти час од 7:15 и седми час од 13:15 користе се за обавезне и слободне активности.

Редовна настава и остале активности изводе се по унапред утврђеном распореду:

1.час        8:00   до   8:45

2.час        8:50   до   9:35

3.час        9:50   до  10:35

4.час       10:40   до  11:25

5.час       11:35   до  12:20

6.час       12:25   до  13:10

7.час         13:15   до  14:00

               Распоред часова редовне наставе и осталих облика образовно-васпитних активности налази се на огласној табли .

Изборни програми се остварују у преподневној смени, након остваривања образовно-васпитног рада, по посебном распореду, према моделу који одређује Тим за праћење и координисање превентивних мера у раду школа.