Обавештавамо Вас да на ЛИНКУ можете преузети допуњену верзију Препорука за превенцију од COVID 19 које је припремио Институт за јавно здравље Србије "др Милан Јовановић Батут" . У односу на утврђене канале информисања и комуникације на нивоу школе потребно је да обезбедите да сви запослени буду упознати са овим препорукама. Овај материјал, у делу који се односи на превенцију и заштиту лица, треба користити и у раду са ученицима, на начин који је прилагођен узрасту ученика.

Допис школама

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

Критеријуми за поступање у случају појаве COVID 19 у школама

Упутство о мерама заштите здравља ученика

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА за спречавање ширења заразне болести  COVID-19“ изазване вирусом - COV-2 АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ -  ДОПУНА –

Упутство о мерама заштите здравља ученика  и запослених за основне и средње школе

Како да се заштитиш од корона вируса у школи

Додатна упутства о настави на даљину

 Обавештење за родитеље - Настава на даљину

Настава на даљину у ванредном стању

Организација рада у условима ванредног стања