РАСПОРЕД ЧАСОВА 01.09.2020.

Прва недељу наставу похађа само прва група, док је друга група online. Наредне недеље друга рупа похађа наставу, а прва група online.

Сви изборни програми реализоваће се online по посебној сатници уз обавезу доласка у школу ради сумативног оцењивања.