ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА

04/02/2019 to 12/02/2019

Број 1/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА   

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 12.02.2019. У 11.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 12.02.2019. У 11.30 ЧАСОВА

Konkursna dokum.ugostiteljske usluge

позив за подношење понуде угоститељске услуге

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.