НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

06/02/2018 to 08/03/2018

Број 2/2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

НАБАВКА ДОБАРА 

НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ 

konkursna dokumentacija gasno ulje 2018

Poziv za podnošenje ponuda -Lož ulje 2018

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 08.03.2018. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 08.03.2018 ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.