Program državne mature:Učenici srednjih stručnih škola, koji žele da nastave školovanje, moraće da polažu i opštu maturu po gimnazijskom programu.

UncategorizedComments Off on Program državne mature:Učenici srednjih stručnih škola, koji žele da nastave školovanje, moraće da polažu i opštu maturu po gimnazijskom programu.

Važne novine u polaganju državne mature i mogućnosti upisa na fakultete:

Predviđeno je da gimnazijalci polažu opštu maturu, đaci srednjih stručnih škola- stručnu, a učenici umetničkih škola umetničku maturu. Učenici srednjih stručnih škola, koji žele da nastave školovanje, moraće da polažu i opštu maturu.

Za više informacija pogledajte link:

MATURA- ALEKSANDAR PAJIC april2019.

heder-mirnije

 

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.